Centraal-Azië 2017

De gezipte gpx bestanden wijken iets af van de daadwerkelijk gefietste route. Zo hebben we vanuit Osh Tajikistan doorkruist van west naar oost, en zijn we de tweede keer Tajikistan terug gefietst via dezelfde route als dat we gekomen waren omdat we de oorspronkelijk geplande route te zwaar vonden.

GPX bestanden: